פסקי דין

פסקי דין שקיבלו לקוחותינו בעקבות טיפולנו 

בית הדין קיבל טענתנו כי פיטורי העובדת שהיתה בהריון לא היו בשל ההריון

משרדנו ייצג חברה, אשר נטען כלפיה כי פיטרה עובדת בהיותה בהריון, תוך הפרת חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה וחוק עבודת נשים. בית הדין האזורי לעבודה בבאר-שבע דחה את תביעת העובדת וקבע כי "ניסיונה של העובדת להטיל על החברה אשמה של פיטורים בשל הריון על מנת לזכות בפיצויים בשיעור גבוה, לא זו בלבד שראויה היא לגינוי מעצם היותה שיקרית, אלא שיש בה כדי לפגוע בהעסקתן של נשים אחרות על ידי מעסיקים שאינם נוקטים בהעסקה פוגענית, אך עשויים לחשוש להעסיקן". לאור התנהלות הצדדים, חייב בית הדין את העובדת לשלם לחברה (מרשתנו) הוצאות משפט בשיעור ריאלי בסך של 25,000 ש"ח.

פס"ד מיום 30.03.16 תיק סע"ש (ב"ש) 25574-04-14.

פס"ד תקדימי בנושא אופן חישוב גמלת שמירת הריון

בשורה לנשים שנאלצו להיעדר מהעבודה בשל שמירת הריון בתקופה סמוכה לאחר שחזרו מחופשת לידה בת חצי שנה, הכוללת פרק זמן שבגינו לא שולמו להם דמי חופשת לידה.
בית הדין הארצי לעבודה אישרר את פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה, אשר קיבל את תביעת העובדת (אשר יוצגה על ידי משרדנו) וקבע כי תקופת ההיעדרות בחופשת הלידה שהוארכה בחוק, הינה תקופת היעדרות מוצדקת ועל כן חייב את המוסד לביטוח לאומי לחשב את גמלת שמירת ההריון לפי השכר אשר השתכרה העובדת  בתקופת עבודתה לפני חופשת הלידה.

עבל (ארצי) 5280/04/15 המוסד לביטוח לאומי נגד טלי פלס, דינים ארצי לעבודה, פס"ד מיום 23/02/2016.

מחלת אסטמה הוכרה כפגיעה בעבודה

עובד בחברת טבע טק רמת חובב, שלקה במחלת האסטמה בעקבות חשיפה חד פעמית לחומר כימי, הוכר לאחר הליך משפטי שניהל בבית הדין לעבודה באמצעות משרדינו, כנפגע עבודה, בניגוד לעמדת המוסד לביטוח לאומי, ובניגוד לעמדת החברה שטענה כי לא התרחש שום אירוע של דליפה באותו מועד.

פסק דין מיום 06.05.15 תיק בל' (ב"ש) 57740-02-14.

מחלת ריאות הוכרה כפגיעה בעבודה

עובד במפעל מכתשים, שהיה חשוף בעבודתו כמפעיל במתקן לחומרים כימיים וחלה במחלת ריאות, הוכר לאחר הליך משפטי שניהל בבית הדין לעבודה באמצעות משרדינו, כנפגע עבודה, בניגוד לעמדת המוסד לביטוח לאומי.

פסק דין מיום 24.12.14 תיק בל' (ב"ש) 5792-02-12.

טנטון הוכר כפגיעה בעבודה

המוסד לביטוח לאומי הכיר בירידה בשמיעה של פחח ובעל עסק לפחחות אך דחה תביעתו להכרה בטנטון כפגיעה בעבודה.
העובד הגיש תביעה לבית הדין לעבודה באמצעות משרדינו, ובית הדין קיבל את התביעה וקבע כי גם הטנטון ממנו סובל העובד יהיה מוכר כפגיעה בעבודה.

פסק דין מיום 19.1.15 בל' (ב"ש) 40867-07-14.

התקבלו טענות המעסיק ותביעת העובד נדחתה

נהג הסעות הגיש תביעה נגד מעסיקתו לפיצויי פיטורים, פיטורים שלא כדין, שעות נוספות ועוד.
משרדינו ייצג את חברת ההסעות אשר טענה כי העובד התפטר ולא היה זכאי לפיצויי פיטורים וכן כי אין ממש בטענותיו לגמולים בגין שעות נוספות למרות שהעובד הסתמך על חוות דעת חשבונאית שנערכה על ידי מנהלת חשבונות.

פסק דין מיום 27.1.15 סע"ש (ב"ש) 56675-10-13.

אירוע מוחי שהוכר כתאונת עבודה

עובדת בכירה בבנק, שעברה אירוע מוחי, הוכרה כנפגעת בעבודה בקשר לכך, לאחר שהוכח כי האירוע המוחי התרחש בסמוך לאחר קיומו של ויכוח חריג עם עובדת הכפופה לה.

פסק דין מיום 02.09.14 תיק ב"ל (ב"ש) 21326-12-13.


התקבלה תביעה שכנגד שהגיש מעסיק כנגד עובד

מעסיק שפנה למשרדינו לאחר שעובד לשעבר הגיש כנגדו תביעה, יוצג ע"י המשרד, ואנו הגשנו עבורו גם תביעה שכנגד.
בפסק הדין התקבלה התביעה שכנגד שהגיש המעסיק, לקוח המשרד. תביעת העובד לשעבר שטען לזכויות סוציאליות ורכיבים שונים כנגד הלקוח נדחתה. בנוסף, חוייב העובד בהוצאות בסך 10,000 ש"ח לטובת לקוח משרדינו.

פסק דין מיום 25.08.14 תיק ס"ע (י-ם) 27779-09-11.


ירידה בשמיעה וטנטון הוכרו כתאונת עבודה

מפעיל משאית מנוף הוכר כנפגע עבודה בקשר לירידה בשמיעהוהטנטון מהם הוא סובל, לאחר שהוכח שהיה חשוף בעבודתו לרעש מזיק.

פסק דין מיום 19.08.14 תיק ב"ל (ב"ש) 38438-11-12.


קופאית שלקתה ב-CTS בידיה והוכרה כנפגעת עבודה

קופאית בסופר מרקט שלקתה במחלת CTS בשתי ידייה, הוכרה כנפגעת עבודה בקשר לכך, לאחר שהוכח כי תנאי עבודתה כקופאית הם שהובילו לפרוץ המחלה.

פסק דין מיום 06.07.14 תיק ב"ל (ב"ש) 22199-03-12.


תקיפה מינית הוכרה כתאונת עבודה

סוכנת לגיוס מנויים לעיתון שהותקפה מינית בזמן שנכנסה לדירה לאיתור לקוחות פוטנציאליים, וכתוצאה מכך נפגעה בנפשה, הוכרה כמי שעברה תאונת עבודה.

פסק דין מיום 18.6.14 תיק ב"ל (ב"ש) 29707-04-11.


מחלת כבד שומני הוכרה כתאונת עבודה 

עובד חברת טבע טק בע"מ, אשר חלה במחלת כבד שומני, הוכר כנפגע בתאונת עבודה לאחר שהוכח כי המחלה נגרמה כתוצאה מחשיפה לחומרים עימם עבד בתפקידו כמפעיל בחברה.

פסק דין מיום 11.5.14 תיק ב"ל (ב"ש) 67977-01-12.

מחלת סרטן הוכרה כתאונת עבודה 

עובד קמ"ג הוכר כנפגע בתאונת עבודה לאחר שהוכח כי המחלה נגרמה כתוצאה מחומרים אליהם נחשף בעבודתו.

פסק דין מיום 13.3.14 תיק ב"ל (ב"ש) 3412-08.


פגיעה נפשית הוכרה כתאונת עבודה 

עובד שהתמוטט נפשית לאחר שהוזמן לשימוע לפני פיטורין, הוכר כנפגע בתאונת עבודה, בקשר לנזק הנפשי ממנו סובל.

פסק דין מיום 10.9.13 תיק ב"ל (ב"ש) 30255-06-11.

אוטם שריר הלב הוכר כתאונת עבודה 

מנהל עבודה שסייע לנהג לתקן תקר בגלגל משאית ולקה בליבו לאחר שהתאמץ במיוחד באותה משימה, הוכר כמי שנפגע בתאונת עבודה בקשר לאוטם שריר הלב שעבר סמוך לאחר מכן.

פסק דין מיום 7.7.13 תיק ב"ל (ב"ש) 20739-03-13.

אוטם שריר הלב הוכר כתאונת עבודה 

מסגר שנשלח לעבוד ללא הרשאת עבודה כנדרש באתר של נמל אשדוד, והיה חשוף לסכנת חיים, לקה בליבו לאחר שגילה שחייו ניצלו בנס, הוכר כנפגע בתאונת עבודה.

פסק דין מיום 30.5.13 תיק ב"ל (ב"ש) 34390-11.

פגיעה נפשית הוכרה כתאונת עבודה 

מזכירה של מנהל מחלקה בבית חולים, אשר התמוטטה נפשית עקב אמירות משפילות בעלי אופי מיני, הוכרה כנפגעת עבודה.

פסק דין מיום 13.1.13 תיק ב"ל (ב"ש) 2327-09.


פגיעה בכתף ובמרפק שהוכרה כתאונת עבודה 

ב"ל 3032-09 אמה פלטיאלוב נ' המוסד לביטוח לאומי.


התקף לב שהוכר כתאונת עבודה 

ב"ל 1609/08 אהרון ויצמן נגד המוסד לביטוח לאומי.

פסק דין תקדימי בנוגע לחישוב זכויות לפי ההכנסה האמיתית ולא לפי האמור בתלוש השכר 

ב"ל 2274/07 ריטה צירקין נגד המוסד לביטוח לאומי.

התקף לב שהוכר כתאונת עבודה 

ב"ל 2921/07 אלי הלר נגד המוסד לביטוח לאומי.

התקף לב שהוכר כתאונת עבודה 

ב"ל 3007/07 הררי יונה נגד המוסד לביטוח לאומי.