ביטוח לאומי

טיפול במימוש זכויות של מבוטחים אל מול המוסד לביטוח לאומי, בענפיו השונים, לרבות, ענף נפגעי עבודה (הכרה בפגיעה כתאונת עבודה וקביעת נכות בועדות רפואיות), נכות כללית, ביטוח עובדים בפירוק תאגידים, נפגעי איבה ועוד. 

לשותפות נרשמו הצלחות ותקדימים בתיקים רבים.
הכרה באירוע לב כפגיעה בעבודה לאחר ויכוח, הכרה באירוע מוחי כפגיעה בעבודה, התאבדות כתאונת עבודה, פגיעות נפשיות כתאונות עבודה ובמסגרת נפגעי איבה ועוד.

לשותפות ניסיון רב בהופעה בפני הועדות הרפואיות שליד המוסד לביטוח לאומי בעררים ובערעורים לביה"ד על החלטות ועדות רפואיות לעררים.