הטרדות מיניות

מאז נחקק חוק למניעת הטרדה מינית, בשנת 1998, הגישו השותפות עשרות תביעות בשם נפגעות הטרדה מינית ותקיפות מיניות לקבלת פיצויים כספיים מהמטריד וממקום העבודה.  
תביעות אלו מוגשות בין אם התקיים הליך פלילי ובין אם לאו, ואף אם לא הוגשה תלונה במשטרה. 

מרביתן המכריע של התביעות הסתיימו בהענקת פיצוים בשלבים שונים של ההליכים, ובמקרים רבים אף ללא צורך בהכרעה שיפוטית, על מרבית ההליכים ופסקי הדין מוטל איסור פרסום והם חסויים.