תביעות עובדים בפירוק חברות

השותפות פעלו ופועלות לפירוקים של חברות מעסיקים כאשר אלו הפכו לחדלי פרעון והותירו את עובדיהם בלא להסדיר תשלום שכר עבודה, פיצויי פיטורים וכד'. 
השותפות פירקו בהצלחה חברות, עמותות, והגישו תביעות חוב בשם עשרות עובדים, על מנת לממש את זכותם לגמלה מהמוסד לביטוח לאומי בגין חוב השכר האמור.